Export docházky

Export docházky do programu PAMwin, personalistika a mzdy

Na hlavní obrazovce programu zvolte Nastavení-> Export docházky

Zobrazí se formulář, kam doplníte Zákazníka programu Mzdy, do kterého se budou data exportovat a seznam pracovníků, jejichž data, chcete exportovat.

Seznam pracovníků - na F1 se zobrazí seznam, ve kterém můžete pracovníky zvolit.

Pak zvolte na formuláři Exportu docházky tlačítko čímž dojde k exportu dat.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 18.11.2020
Nahlásit potíže s kapitolou