Režim přenesené daňové povinnosti

Pro kapitolu FP - Režim přenesené daňové povinnosti existuje

Režim přenesení daňové povinnosti - tzv. reverse charge. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Plný nárok na odpočet § 92a - 92f

  • DI 101 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 100 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1.snížená sazba
  • DI 78 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 79 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1.snížená sazba
  • DI 178 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 179 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1.snížená sazba

Krácený nárok na odpočet § 92a až 92f

  • DI 101 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 100 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1. snížená sazba
  • DI 68 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 69 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1.snížená sazba
  • DI 168 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 169 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a až 92f) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1.snížená sazba

Plný nárok na odpočet § 92e

  • DI 131 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 130 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1. snížená sazba
  • DI 134 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 135 - Plný nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1.snížená sazba
  • DI 138 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 139 - Plný nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1.snížená sazba

Krácený nárok na odpočet § 92e

  • DI 131 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 130 - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1.snížená sazba
  • DI 132 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 133 - Krátit nárok: (ne 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb -1.snížená sazba
  • DI 136 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba
  • DI 137 - Krátit nárok: (do 47) Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92e) – odběratel zboží nebo příjemce služeb - 1.snížená sazba

V rozúčtování přijaté faktury budou zapsány řádky pro povinnost a odvedení daně s použitím DI podle sazby daně.

Například: pro základní sazbu, plný nárok.
1.řádek - Povinnost: Režim přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba.
2.řádek - Plný nárok: Režim přenesení daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba.

Pro zjednodušené vkládání rozúčtování přijaté faktury v režimu přenesení daňové povinnosti - Reverse charge. Na záložce rozúčtování faktury, vpravo dole je tlačítko - Vlož Reverse charge. Umožní zapsání dvou řádků do rozúčtování podle vybraných daňových informací.

V přijaté faktuře bude částka na kartě zapsaná v nulové sazbě DPH.

Na záložce Rozúčtování DPH se použije tlačítko a program nabídne dvojice DI.

Po výběru DI se pomocí tlačítka vloží do rozúčtování požadované řádky.

Filtr pro výběr DI

Pro výběr dvojice Di je možné použít filtr.

  • Všechny - zobrazí se všechny DI
  • Oblíbené - budou se zobrazovavat pouze uživatelem vybrané DI
  • Základní - pouze DI pro základní sazbu
  • Snížená - pouze DI pro sníženou sazbu

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 15.11.2021
Nahlásit potíže s kapitolou