Režim skenování - Prodej

Aplikace Com-Sys Reader

Při prodeji musí být Com-Sys Reader propojena s programem Prodejna a nastavena v režimu skenování.

Aplikace v režimu skenování při spuštění a je možné ji do něj vždy přepnout v dolní části obrazovky .

Čárový kód nebo QR kód načtete a odešlete do programu Prodejna tlačítkem .

Program Prodejna

Při režimu skenování je při správném spárování se čtečkou v programu Prodejna ikona a pod ní se zobrazuje poslední naskenovaný čárový kód.

Prodej zboží s pomocí čtečky čárových kódů

1) Naskenujte čárový kódu čtečkou = v programu Prodejna se vyhledá v seznamu dané zboží a vyplní 1 kus.

Zboží se zadává buď výběrem z ceníku nebo pomocí čárového kódu.

Čárový kód - EAN kód

Je možné zapsat ručně klávesnicí čárový kód pro zboží, u kterého chybí.

Čárový kód slouží pro čtení čtečkou čárových kódů. Je-li zapojena čtečka, kód se zadává čtečkou. Čárový kód musí být vyplněn v ceníku v položce Čárový kód.

  • Tlačítko Kód zboží (F3) - přepne do režimu zadávání pomocí čárového kódu. Využívá se při použití čtečky. Vyhledává se pomocí čárového kódu nebo značky.

  • Tlačítko Ceník - přepne do režimu zadávání pomocí ceníku. Používá se inkrementální vyhledávání ve sloupci ZN nebo Text.

2) Je možné upravit množství, cenu, slevu atd. (podrobně viz Zadání množství a ceny)

3) Uložte tlačítkem .

4) Můžete naskenovat další čárový kód - ve čtečce tlačítko , který se odešle do programu Prodejna, najde v seznamu a vyplní množství 1 ks.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 31.05.2022
Nahlásit potíže s kapitolou