Hromadné vyřazení dlouhodobého majetku

Volba Hromadné vyřazení dlouhodobého majetku umožní hromadně vyřadit větší množství majetku jednou operací.

Po zadání příslušných údajů se provede zápis zadaných údajů do všech vybraných karet majetku. Přitom se kontrolují a případně ruší účetní odpisy každého vybraného majetku od následujícího měsíce po dni vyřazení a provádí se kontrola účetního zůstatku ke dni vyřazení.

Činnost vybírá jen ty majetky, které nebyly v minulosti již vyřazeny.

Tlačítkem se provede výběr karet majetku, který bude vyřazen.

Zápis v kartě majetku.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 15.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou