Tisk do souboru

Tlačítko

Program umožňuje tisknout sestavy přímo do souboru na pevný disk nebo disketu. Soubory je možné použít pro další zpracování. Tyto soubory lze otevřít např. v jiných programech. Např. soubory . dbf, . xls, .csv lze otevřít v Excelu.

Je možné použít pro tisk do souborů s těmito příponami:

.pdf, .doc, .fdoc, .html, .xls, .dbf, .sdf, . csv, .fcsv, .txt, .rtf, .rtf, .htm, .prn, .mht, .xff, .xml, .odt, .fodt, .ods, .fods

ODT - OpenOffice Write
ODS - OpenOffice Calc

XML - Microsoft Office Open XML

do grafických formátů .jpg, .bmp, .tif, .gif

do formátu .fdoc

Přípona DOC, typ souboru FDOC

do formátu . frtf

Přípona RTF, typ souboru FRTF

do formátu .fcsv, fodt, .fods

Zadá se jméno souboru s příponou a cesta, kam se soubor nakopíruje. Je vhodné kopírovat soubory do nějakého pracovního adresáře, tedy do jiného adresáře než je program.

  • Výstup do souboru – zapíše se jméno souboru i s příponou.
  • Soubory typu - typy souborů, jejichž formát je možné použít.
  • Oblast hledání – uživatel si vybere adresář, kam se soubor uloží. Např. pomocný adresář TISKY.

Další možnosti tisku

Tisknout

1.- všechny čáry, hlavička i data se budou tisknout s čárami

2.- detail bez čar, s čárami se tiskne hlavička tisku, ostatní bez čar

3.- vše bez čar, hlavička i data se budou tisknout bez čar

Související témata

Volba výstupního zařízení | Možnosti tisku

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 27.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou