Posuvníky

Posuvníky jsou umístěny po obvodu tabulek např.

Používají se také při tisku reportů na obrazovku. Slouží k listování tj. prohlížení v případě, že se tabulka, seznam nebo report nevejde na obrazovku. Ovládají se pomocí myši.

Vertikální posuvníky jsou umístěny vpravo.

Listování v souboru – vertikálně

Značka pro listování po řádcích nahoru

Značka pro listování po řádcích dolů.

Kurzor myši se nastaví na příslušnou značku (v pravém horním rohu nebo v levém dolním rohu) a stisknutím tlačítka myši zajišťuje posouvání řádků nahoru nebo dolů.

Horizontální posuvníky jsou umístěny pod seznamem, tabulkou nebo reportem.

Listování v souboru – horizontálně

Kurzor myši se nastaví na příslušnou značku a stisknutím tlačítka myši se zajišťuje posouvání textu doprava nebo doleva

Značka pro listování ve vodorovném směru doleva

Značka pro listování ve vodorovném směru doprava

Mezi značkami pro listování je značka (obdélníček) , která ukazuje pozici aktuálního záznamu v rámci celého souboru. Když se nastavíme kurzorem myši na tuto značku, stiskneme levé tlačítko myši a se stisknutým tlačítkem přemisťujeme kurzor požadovaným směrem po straně rámečku. Tím způsobem se můžeme také přesunout do požadovaného místa v souboru.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 31.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou