Textová pole

Jsou to položky, do kterých se vyplňuje nějaký text, často také datum. Pohyb po polích se provádí směrovými klávesami, klávesou TAB nebo myší. Při vyplňování položky, která je podporována číselníkem, se klávesou F1 nebo pravým tlačítkem myši vyvolá zobrazení číselníku (nápovědy) ve formě menu. Výběr z číselníku se provede pomocí směrových kláves a volba se potvrdí klávesou Enter nebo zruší klávesou Esc nebo tlačítkem Storno.

Při vyplňování datumu stačí vyplnit pouze den a měsíc. Rok se po stisku klávesy Enter nebo levého tlačítka myši doplní automaticky.

Např. Filtry pro zadávání podmínek tisků.......


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 31.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou