Podrobný filtr

V programu se také pro podrobné vyhledávání používá filtr. Tento filtr může vyhledávat ve zvolených položkách (sloupcích) tabulky.

Standardně vyhledává filtr pouze v textových položkách. Ale uživatel má možnost změnit výběr.

Kliknutím myši na ikonku lupy - - se zobrazí tabulka položek použitých v tabulce. Uživatel vybere, ve kterých položkách bude filtr vyhledávat. Výběr zůstane nastavený nastálo, nemusí se opravovat.

Potom začne uživatel zapisovat hledaný výraz do filtru. A program nabídne pouze věty, které tento výraz obsahují.

Položky, v kterých se filtruje se vždy zobrazí, když se kurzorem ukáže na obrázek lupy.

Příklad: Hledá se firma, která má v adrese Nový Jičín

  1. Do seznamu položek, ve kterých se vyhledává musí být Město
  2. Do filtru se zapíše hledaný výraz Nový
  3. Filtr vyhledá všechny věty, kde se vyskytne výraz Nový

- podle zadaného filtru jsou vyhledány věty

- zvolenému filtru neodpovídá žádná věta

Klepnutím na křížek - - vymaže filtr.

Datum se zadává ve tvaru – dd.mm.rrrr. Den-Měsíc-Rok.

Filtr v číselnících

V číselnících se používá filtr pro výběr vět.

Tlačítka

- nastaví se filtr podle zadaných podmínek. vyberou se pouze věty podle zadaných podmínek.

- filtr se vypne.

- zruší se zadání podmínek a je možné zadat nové.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 31.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou