Rekonstrukce idexů

Po havárii (výpadek elektřiny apod.) nebo instalaci nové verze programu je potřeba provést rekonstrukci indexů. Po spuštění této činnosti jsou smazány indexové soubory v programu. Při novém spuštění programu budou indexy při otevírání jednotlivých souborů nově vytvořeny.

Tuto servisní činnost lze spustit pouze pokud s programem nikdo nepracuje.

  • Od roku - do roku - nastaví se rozmezí let, ve kterých je potřeba provést rekonstrukci indexů.

  • Přepisovat existující indexy - vhodnější je přepisování již existujících indexů. To je spojení činností mazání indexů a vytvoření nových.

  • Mazat zrušené věty - současně s rekonstrukcí indexů se smažou věty, které jsou označené jako zrušené.

Všechny, Žádný, Inverze - tlačítka pro výběr firem, ve kterých bude provedeno indexování

- Ctrl+Enter - provede se rekonstrukce indexů.

- ukončení činnosti bez provedení indexování.

Doporučujeme provést po každém přerušení programu např. po výpadku elektrického proudu.

Mazání indexových souborů mimo program.

Program je na disku počítače nainstalován v adresáři PODVOJ.WIN. V tomto adresáři existuje soubor MAZCDX32.exe nebo soubor MAZIDEX.exe . Spuštěním jednoho z těchto souborů se provede také smazání indexových souborů.

Související témata

Služby - servis

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 30.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou