Karta majetku

Tisknou se inventární karty dlouhodobého majetku.

Aktuální karta - tiskne se pouze karta, na které je program nastaven.
Vybrané karty - tisknou se vybrané karty. Před tiskem je zobrazen seznam majetku, ve které se vyberou majetky, pro které se bude tisknout inventární karta.
Nevyřazené karty - tisknou se všechny nevyřazené karty. Majetek, který je ve stavu.

- nevybraný majetek

- vybraný majetek

Klávesa ukončí výběr.

Každá inventární karta se tiskne na novou stránku.

Je možnost si zvolit co ještě se bude na inventární kartu tisknout.

- tiskne se seznam příslušenství

- tiskne se technické zhodnocení

- tisknou se daňové odpisy

- tisknou se účetní odpisy

Kapitola Možnosti tisku.

Související témata

Možnosti tisku | Tiskové sestavy

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 22.08.2017
Nahlásit potíže s kapitolou