Zprávy uživatelům

Tato služba dovoluje uživatelům posílat po síti zprávy a sdělení přihlášeným uživatelům programu Company manager. Další využití je pro správce programu. Umožňuje poslat zprávu o údržbě programu, například o instalaci upgrade všem uživatelům. Je možné i zajistit vzdálené vypnutí programu uživatelům. Zpráva uživatelům nebo ukončení programu.

Klávesa F6 nebo nabídne možnosti:

Jednomu uživateli nebo skupině

Uživatelé musí být zapsáni v agendě Práva přístupu v číselníku Uživatelé. Mohou být zapsáni do skupin. V číselníku bude také zapsaný e-mail uživatelů.

Při zobrazení příchozí zprávy, příjemce použije tlačítko , aby odesílatel mohl zkontrolovat, že zpráva byla přečtena.

Násilně ukončit program

Zapíše se den a čas ukončení programu. Potom bude program ukončen všem uživatelům.

Všem uživatelům dnes

Zapsaná zpráva se odešle všem přihlášeným uživatelům.

Parametr: Zprávy pro uživatele, interval kontroly - vyplní se v sekundách interval kontroly, zda nepřišla zpráva.

Pravidelné ukončení programu

V nastavení parametrů lze nastavit pravidelné ukončení programu (1. a 2.) Nastaví se čas vypnutí programu a doba, po kterou program nelze spustit. Je to například, aby mohli proběhnout servisní činnosti, aktualizace apod.

Upozornění

Je nutné odstraňovat neaktuální zprávy, jejich velké množství by mohlo zpomalovat systém.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 03.07.2017
Nahlásit potíže s kapitolou