Hospodářský rok

Existuje možnost provádět účtování za hospodářský a nikoliv kalendářní rok. Často si hospodářský rok volí jako své zdaňovací období stavební a zemědělské firmy, protože jejich podnikání je vázáno na sezónu.Hospodářský rok má 12 kalendářních měsíců. Není zahájen měsícem lednem, ale kterýmkoliv kalendářním měsícem. Přechodné období má potom buď méně nebo více měsíců než 12.

Nastavení.

V parametrech programu je potřeba nastavit parametr Hospodářský rok v tomto zákazníkovi - ANO

Služby - Servis - tlačítko -

Nastaví se kolik měsíců bude trvat přechodné období. Např. 15 měsíců

Pokud není parametr Hospodářský rok - ANO nastaven, zobrazí se informace.

Na základní obrazovce se nastaví pracovní období. Např.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 05.10.2018
Nahlásit potíže s kapitolou