Instalace

Instalace nového programu nebo instalace nové verze (upgrade) probíhá podobně.

Stažení a instalace z Webu

Po objednání nové verze u naší firmy je možné se dohodnout, že si nainstalujete novou verzi z našich webových stránek. www.comsys-sw.cz. Nejprve je nutné se přihlásit jako uživatel. V levém sloupci na hlavní obrazovce webových stránek.

Naši zákazníci, kteří jsou registrováni v databázi webového serveru, mají možnost se na tomto místě přihlásit do systému. V souladu s přidělenými právy jsou jim po úspěšném přihlášení zpřístupněny další informace a je jim umožněno i stahování informačních a programových souborů, které nejsou běžně dostupné.

Pokud jste zapomněl(a) svoje heslo, vyplňte pouze svoje uživatelské jméno, údaj o hesle nevyplňujte, ale uveďte Vaši emailovou adresu. Ta musí být ovšem shodná s emailovou adresou, která je uvedena ve Vašem registračním záznamu. Po aktivaci tlačítka Vám bude na uvedenou email adresu obratem zasláno Vaše nové heslo.

V případě, že nejste zaregistrováni, musíte se . Viz. kapitola Registrace.

Novou verzi programu instaluje přihlášený uživatel z nabídky Aktualizace - která zobrazí přihlášenému uživateli webu seznam programů, které může stáhnout.

Při instalaci nového programu Evidence majetku je třeba nainstalovat 2 soubory - CBD9.exe a MAJW_UPG.exe.

  • CDB9.exe - jsou knihovny pro aplikace Windows
  • MAJW_UPG.exe - je instalační soubor programu Evidence majetku

Soubor CDB9.exe je nejčastěji uložen v adresáři Servis. Po jeho spuštění se vyplní pouze jméno uživatele.

Instalace probíhá přes tlačítka - -

Instalaci je možné přerušit tlačítkem .

Po spuštění souboru MAJW_UPG.exe se provede instalace programu Evidence majetku nebo jeho nové verze.

Program při instalaci nové verze nesmí mít žádný uživatel otevřený ani na jiném počítači.

Vybereme soubor a spustíme instalaci.

Tlačítko nainstaluje program standardně do složky C: MAJW. Na disku C se vytvoří složka MAJW, do kterého se provede instalace programu. Implicitně se nabízí disk C:\MAJW. Můžete ale změnit disk.

Pokud souhlasíte s cílovým adresářem, stiskněte .

Jestliže chcete program nainstalovat do jiného adresáře, je třeba pomocí tlačítka změnit cílovou složku.

Instalaci je možné přerušit tlačítkem .

.

Tímto způsobem se instalují všechny nové verze programu.

Při instalaci nové verze programu (upgrade) se instaluje pouze soubor Puw_upg.exe


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 03.09.2021
Nahlásit potíže s kapitolou