Uživatelské výpisy - formát výstupu

Formát výstupu

Uživatel si může navolit, v jakém formátu se bude report tisknout.

Určení velikosti písma

Velikost písma - v rozsahu 4 - 24 (výška písma)
Max. šířka textu - příliš dlouhé texty může uživatel omezit zvolenou max. šířkou.
Max. šířka integer - max. šířka pro numerické položky
Max. des. míst - omezení počtu desetinných míst pro tisk

Formát papíru

Uživatel si může zvolit, na jakou velikost papíru se bude tisknout - A3, A4, A5

Tisk na výšku - užší reporty
Tisk na šířku - širší reporty
Automaticky - program podle šířky rozliší, zda se report bude tisknout na výšku nebo na šířku.

Další údaje pro generování sestavy Běžná sestava - report se tiskne jako obvykle do jednotlivých sloupců.
Detail do více řádků 1 - jedna věta se tiskne do více řádků, tisknou se tedy všechny položky.
Detail do více řádků 2 - tisknou se obdobně všechny položky do více řádků, ale i nadpisem.
Detail do více řádků 3 - tisknou se z věty pouze vyplněné položky.

Seznam výrazů pro seskupování reportu - zapíší se výrazy pro podsoučty. Např. ZN - report se bude sčítat po značkách.

Popis filtru - tiskne se pod název sestavy


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 22.01.2020
Nahlásit potíže s kapitolou