Zákonné změny platné od 1.1.2023

Zvýšení minimální mzdy

Od 1.1.2023 se zvyšuje minimální mzda z 16 200 Kč na 17 300 Kč

Zaručená mzda - Od 1.1.2023 dochází k úpravě částek ve skupině 1. a 8.

Daňová sleva na pracovníka se nemění

Sleva na pracovníka, který podepsal prohlášení poplatníka, se pro rok 2023 nemění a zůstává na částce 2570 kč/měsíc

Daňové zvýhodnění na děti se nemění

První dítě 1267 Kč měsíčně (15204 ročně)

Druhé dítě 1860 Kč měsíčně (22320 ročně)

Třetí a každé další dítě 2320 Kč měsíčně (27840 ročně)

Maximální vyměřovací základ pojistného

Maximální VZ sociálního pojistného se zvýší z částky 1 867 728 Kč na 1 935 552 Kč/rok

Úprava sazby progresivní daně

Redukční hranice pro výpočet nemocenské

Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost

Oznámení zaměstnanců ZPS

Exekuce – úprava stanovení nezabavitelné částky

Chráněná dílna

Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění

Vyměřovací základ pro zaměstnání malého rozsahu

Limit pro srážkovou daň

Zvýšení stravovacího paušálu

Daňové formuláře

Do programu byly doplněny aktualizace všech dostupných daňových formulářů platných pro rok 2023

Vyšší pojistné pro záchranáře


© ComSys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 31.01.2023
Nahlásit potíže s kapitolou