Hledej chyby v deníku

Při volbě této činnosti program prochází jednotlivé řádky Účetního deníku a kontroluje, jestli odpovídají platným číselníkům. (účetní osnova, řady dokladů, střediska, zakázky..) Např. změní-li se účet v osnově. Tuto činnost je vhodné provádět po zásahu do číselníků nebo po importu dat z jiného programu do účetního deníku.

Účty, střediska, řady dokladů, zakázky,code, Di, měny - kontrola, zda není zapsané hodnota, která není v číselníku.

Nevyrovnané doklady - doklady, kde strana MD se nerovná straně Dal

Období x datum - tato kontrola vyhledá v účetním deníku doklady, ve kterých je účtováno s datumem, který neodpovídá účetnímu období (měsíc), do kterého je doklad zaúčtován.

Volitelně umožní tolerovat sousední měsíce.

všechny - označí se všechny možnosti kontroly
nic - neoznačí se žádná možnost

O kontrole je vypsán na obrazovku protokol.

Opravit - oprava řádku v deníku podle číselníku. Program se nastaví na chybný řádek v účetním deník a umožní jeho opravu. Pak je možné pokračovat dále v kontrole.

Ignorovat - přeskočit bez opravy

Konec kontroly - ukončení kontroly

Tisk kontroly účetního deníku je možné provést menu Tisk - Kontroly dat - Kontrola deníku.

Související témata

Menu Vkládání | Menu Hledej | Tisk účetního deníku | Menu Kontroly

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 15.08.2019
Nahlásit potíže s kapitolou