Hledej číslo faktury ALT+C

Použije se v případě, když vyplňujeme v účetním deníku úhradu a neznáme číslo faktury. V účetním deníku vyplníme částku a čísla účtů na str. MD a Dal, potom lze použít činnost 'Hledej číslo faktury'. Číslo faktury se vyhledává zpracováním saldokonta na saldokontním účtu z daného řádku (odběratel-dodavatel). Uživateli se nabídnou všechny nezaplacené faktury na účtu, které se blíží částkou ±5% částce vyplněné v úhradě. Nyní může uživatel vybrat vhodnou fakturu a stiskem klávesy Enter nebo tlačítkem OK zapsat její číslo do účetního deníku. Při použití této činnosti může být faktura rozúčtována do několika řádků (základ, DPH).

Zadáme-li levou část čísla faktury, potom při vyplňování úhrady nabídne všechny nezaplacené faktury, jejichž čísla takto začínají.

Lze použít u leasingových firem, kdy číslo faktury je tvořeno zleva číslem smlouvy a následuje pořadové číslo splátky. Stiskem klávesy Enter je možno vybranou fakturu zapsat do účetního deníku.

V případě, že není znám účet banky, na který byla faktura zaúčtována.

  • Hledej číslo faktury - neznám analytiku ALT+A

  • Hledej číslo faktury - neznám účet ALT+D

Tyto činnosti slouží ke spárování úhrady s fakturou, u níž předem neznáme, na jaký účet byla naúčtována. Činnost Hledej fakturu ALT+C v tomto případě nezafunguje.

Pokud si uživatel nevybere z nabízených faktur v prvním kroku, může si ve druhém kroku nechat zobrazit všechny nezaplacené faktury pro případ, že se jedná o částečnou úhradu . Pokud si nevybere ani ve druhém kroku, může si nechat ve třetím kroku zobrazit všechny faktury tj. včetně zaplacených pro případ, že se jedná o přeplacenou nebo jinak problematickou fakturu

Při těchto činnostech se přepíše středisko a zakázka podle faktury, pokud je nastaven parametr. Deník: přepisovat střediska a zakázky podle faktury.

Pro klávesovou zkratku Alt+C existuje

Související témata

Menu Vkládání | Saldo pro fakturu ALT+ O | Menu Hledej | Menu Kontroly |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 29.03.2022
Nahlásit potíže s kapitolou