Rychlá odpověď na výzvu KH

V případě pochybností o správnosti našeho hlášení nebo pokud jste hlášení nepodali vůbec vás správce daně vyzve, abyste původní údaje změnili, doplnili nebo potvrdili.

Pokud jste nedělali žádné opravy a potřebujete pouze potvrdit správnost již podaného kontrolního hlášení (nebo jste vůbec neměli povinnost KH podat), pak použijte rychlou odpověď na výzvu.

Pokud jste museli provádět nějaké opravy, pak nepodáváte rychlou odpověď na výzvu, ale vygenerujte následné opravné kontrolní hlášení.

Rychlá odpověď na výzvu

Na hlavní obrazovce vyberte správného zákazníka a období, za které výzva přišla.

Spusťte z hlavní obrazovky tisk DPH -> záložka Kontrolní hlášení.

1) Musí být přesně vyplněno číslo jednací výzvy.

2) Je možné vybrat odpověď:

  • Nemám povinnost podat KH
  • Potvrzuji správnost naposledy podaného KH

3) Zaškrtněte Dodatečné/Následné podání KH

4) Vyplňte Datum zjištění důvodu

5) Použije se tlačítko pro vytvoření souboru XML.

Objeví se výzva k zadání jména a umístění XML souboru.

Po potvrzení [Uložit] se soubor vytvoří.

Pokud byl správně vytvořen XML soubor, pak se tlačítko změní na .

6) Klepnutím na tlačítko načtete cestu a jméno vytvořeného datového souboru do schránky.

Po zvolení [Ano] se otevře portál daňové správy.

Po klepnutí na [Procházet] se zobrazí dialog pro zadání jména XML souboru.

Stiskněte CTRL+V, vloží se jméno souboru včetně cesty.

Klepněte na tlačítko [Otevřít].

Následně se hlášení zobrazí na daňovém portálu.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 13.07.2022
Nahlásit potíže s kapitolou