PAMwin_logo

PAMwin - nová verze pro rok 2024

Vydáváme novou verzi programu PAMwin 1/2024.

Seznam nejdůležitějších zákonných změn:

 • Seznam nejdůležitějších změn:

 • Zvýšení minimální mzdy

 • Průměrná mzda pro rok 2024

 • Maximální vyměřovací základ pojistného 2024

 • Zaručená mzda

 • Daňové slevy pro rok 2024

 • Sleva na držitele průkazu ZTP/P

 • Redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za pracovní neschopnost

 • Vyměřovací základ pro odvod zdravotního pojištění

 • Vyměřovací základ pro zaměstnání malého rozsahu

 • Limit pro srážkovou daň

 • Sazby pojistného na sociální pojištění

 • Exekuce –úprava stanovení nezabavitelné částky

 • Úprava sazby progresívní daně

 • Daňové formuláře

Dohody - nová agenda

Do programu byla doplněna nová agenda „Dohody“, kde je možné pro dohody typu DPP a DPČ evidovat následující informace:

 • Rozvrh směn

 • Tisk rozvrhu směn

 • Příprava textu uzavřené smlouvy

 • Evidence naskenovaných dokumentů

Tato agenda slouží pouze pro účely plánování, tisk rozvrhu směn pro DPP a DPČ a podpis pracovníka, že je s plánem směn seznámený. Pro evidenci skutečně odpracovaných hodin a směn, přesčasů, příplatků za práci ve svátek, soboty a neděle, čerpanou dovolenou, náhrady mzdy atd. s provázáním na výpočet mezd slouží samostatný program Evidence docházky .

Výplatní páska - nový tisk

Do programu byl doplněn nový vzhled výplatní pásky.

 • Krátká s dlouhým rozpisem

Základní informace jsou shodné jako na krátké výplatní pásce, ale je zde zpracovaný detailní rozpis zvolených údajů ve formě jednoho sloupce, pro větší přehlednost.

Podrobné popisy a návody k novinkám naleznete v: PAMwin 2024

Pro zpracování mezd doporučujeme vždy použít aktuálně dostupnou verzi programu. Registrovaným uživatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu o aktualizaci, jsou nové verze programů připraveny v sekci ke stažení

 
Tento e-mail jste dostali, protože
   - jste zákazníky firmy Com-Sys Software nebo
   - přihlásili jste se k odběru zde.


Odhlásit se z odběru těchto newsletterů můžete kliknutím na tento odkaz.+420 224 911 583
+420 224 911 584
tereza.rousova@comsys.cz
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -