F7 - Hledej

Činnost Hledej spustíte klávesou F7 nebo tlačítkem a pracuje s tabulkou, ve které jste funkci spustili.

Činnost se používá k:

 • K vyhledání věty splňující určitou podmínku.
 • K vybrání vět (nastavení filtru), které splňují určitou podmínku.

V řádcích se mohou zapisovat podmínky pro výběr řádků. Zapsané podmínky platí všechny současně () nebo alespoň jedna z nich ().

Vyplnění podmínek

V řádku každé podmínky se vyplňují 3 pole:

 • Položka, pro kterou se bude zapisovat podmínka.

  Kliknutím myši nebo klávesou mezerník otevřete rozbalovací seznamu, kde se vybere položka, která musí splňovat určitou podmínku.

  Při výběru položky naleznete za jejím názvem informace o jejích vlastnostech (jak vyplňovat pole hodnota).

  Př. ZAPLACENO, D – pole zaplaceno obsahuje datum (úhrady)

  CASTKA, N(12,2) – pole částka obsahuje číslo s max. počtem 12 číslic před a 2 za desetinnou čárkou

  TEXT, C(30) – pole tex obsahuje řetězec o maximálním počtu 30 znaků

  REZERVACE, L – pole rezervace obsahuje logickou hodnotu ANO/NE

 • Operátor podmínka, relační znaménko.
  Význam jednotlivých relačních znamének: empty = je prázdné, položka není vyplněna obsahuje - položka obsahuje zapsaný text IN - položka je obsažena v seznamu, který následuje, jednotlivé hodnoty jsou odděleny čárkami, např. hledání dvou celkových částek ve fakturách od;do - položka je mezi hodnotami od – do, jednotlivé hodnoty jsou odděleny čárkami, např. hledání částek ve fakturách v intervalu od - do

 • Hodnota zapíše se hledaná hodnota.

Tlačítka

- vymaže všechny vyplněné podmínky

- zruší jednotlivý řádek vyplněné podmínky

- vyhledávání chyb

- ukáže náhled řádků tabulky, které splňují vyplněné podmínky

- slouží k ukládání nastavení funkce hledej nebo načtení uloženého nastavení

Otevřou se volby:

Nastav jako implicitní – uloží nastavení podmínek a, když spustíte F7/, předvyplní toto uložené nastavení.

- nastaví filtr podle vyplněných podmínek

- vypne nastavený filtr

- ukončí funkci hledej bez nastavení filtru


© ComSys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 19.11.2021
Nahlásit potíže s kapitolou