Exekuce - paušální náhrada nákladů

Do programu byla doplněna možnost strhávat paušální náhradu za zpracování exekucí, tak jak to umožňuje vyhláška č.517/2021 Sb Zaměstnavatel má vůči zaměstnanci nárok na paušálně stanovenou náhradu nákladů, které mu vznikly za kalendářní měsíc, v němž provádí srážky ze mzdy. Náhradu je možné uplatnit pouze na nové exekuce od 1.1.2022 Výše náhrady za měsíc může být maximálně 50 Kč nebo nižší, podle pravidel stanových v zákoně č. 286/2021 Sb. Paušální náhradu vázanou na konkrétního pracovníka je v programu možné nastavit zavedením speciální exekuce

  1. V agendě Exekuce na záložce „Seznam“ pomocí tlačítka „Číselníky-Složky mzdy“ založíte předpis pro novou exekuci „Paušální náhrada nákladů“, který nebude vázaný na bankovní účet a může mít přednastavené speciální účty „Má dáti“ a „Dal“ pro zaúčtování do účetnictví

  2. V agendě Exekuce vložíte pro příslušného pracovníka tuto novou exekuci a označíte ji novým příznakem (x) Paušální náhrada nákladů a určete od jaké mzdy se tato náhrada má srážet ze mzdy

  3. Po založení mzdy se do seznamu exekucí dostane i tato speciální exekuce na částku 50 Kč nebo případně nižžší podle konkrétní situace. O tuto částku bude také automaticky snížena běžná exekuce, tak aby celková srážka za pracovníka odpovídala maximálně povolené strážce.


© ComSys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 08.02.2022
Nahlásit potíže s kapitolou