Exekuce -úprava normativních nákladů na bydlení

Došlo k navýšení částky normativních nákladů na bydlení o 1120 Kč Částka normativních nákladů na bydlení by se měla zvýšit na hodnotu 7935,- Kč.

Vzhledem, k nejasnostem ve výkladu, zda se toto zvýšení dotýká i výpočtu exekuce, je tato částka upravena, až od mezd pro období 03/2022


© ComSys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 21.03.2022
Nahlásit potíže s kapitolou