Stanovení předběžného průměru pro výpočet náhrad mzdy

Do programu byla doplněna možnost naplnit v personalistice údaj „Předběžný průměr“, podle aktuálně nastavené měsíční mzdy, délky směny a počtu pracovních dnů za týden.

Automatický výpočet se vyvolá stiskem klávesy „F1“ na tomto údaji

Pokud je určena skupina prací pro zaručenou mzdu a předběžný průměr vyjde méně, tak se použije průměr podle skupiny prací.


© ComSys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 21.03.2022
Nahlásit potíže s kapitolou