Zaručená mzda - kontrola na minimální hodinový průměr

Do programu byla doplněna možnost nastavit v personální kartě číslo skupiny prací, do které je příslušný pracovník zařazen. Podle této skupiny je určený minimální hodinový průměr pro náhradu mzdy.

Pokud bude u pracovníka v personalistice určena skupina prací, tak se při založení mzdy a při uložení mzdy bude kontrolovat, zda aktuálně nastavený průměr pro náhrady je vyšší než průměr podle skupiny prací. Pokud bude průměr ve mzdě nižší, tak se zobrazí upozornění.


© ComSys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 22.03.2022
Nahlásit potíže s kapitolou