Změny 3/2023

Účetní doklad

Tisky a zaúčtování, které jsou rozdělené podle zakázek a středisek nově rozdělují i uplatňovanou slevu na sociálním pojištění přesně podle středisek a zakázek.

Rekapitulace

V tiscích rekapitulací naleznete vpravo dole pole s částkou uplatněné slevy na sociálním pojištění (součet za celou firmu, odpovídá formuláři posílanému na ČSSZ).

Sleva na pojistném

Na zaměstnance mladšího 21 let je možné uplatnit slevu, ať už s ním firma uzavře jakýkoliv úvazek. Volba "g" není omezena počtem odpracovaných hodin.


© ComSys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 07.03.2023
Nahlásit potíže s kapitolou