Změny 5/2023

Vyhledávání v příkazech k úhradě

K hledání konkrétního řádku rozpisu v příkazech k úhradě (podle např. částky, variabilního symbolu nebo textu) slouží horní filtr. Filtr umožňuje vyhledávat konkrétní řádek v rámci aktuálního výpisu nebo napříč všemi výpisy daného roku.

Měna - pouze řádky se zadanou měnou

Částka +/- - vyhledává se částka (př. částka 2000, +/- 150 vyhledá všechny řádky, které mají částku mezi 1850 a 2150 Kč)

Fa, VS - číslo faktury, variabilní symbol (musí být zadáno přesně, pokud znáte jen část, pak použijte pole )

Org. – organizace (F1 ukáže na výběr číselník Adresy)

Pozn – poznámka, pole je citlivé na háčky a čárky, vyhledává přesně zapsané znaky

- pole není citlivé na diakritiku (ignoruje háčky a čárky), slouží k vyhledávání například podle části textu, čísla bankovního účtu, firmy, dokladu (který příkaz hradí), části názvu dokladu nebo variabilního symbolu atd.

- vymaže obsah filtru

Filtr vyhledává řádky v rámci rozpisu jednoho dokladu (příkazu k úhradě). Vyplňte filtr a Enter zobrazí vybrané řádky.

Tlačítko provede výběr řádků podle zvoleného filtru a v tabulce zobrazí všechny řádky výskytu v příkazech k úhradě v rámci daného roku. Uživatel si vybere požadovaný a dvojklikem levého tlačítka myši přejde na vybraný řádek.


© ComSys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 04.05.2023
Nahlásit potíže s kapitolou