JUW - Videonávody: Režim přenesené daňové povinnosti (Reverse Charge)  

15.11.2021

Připravili jsme pro Vás Videonávody postupů pro zpracování vydaných faktur a přijatých faktur s přenesenou daňovou povinností.

  • Vydané faktury - režim přenesené daňové povinnosti: nebo příručka

  • Přijaté faktury - režim přenesené daňové povinnosti: nebo příručka

Režim přenesení daňové povinnosti - tzv. reverse charge. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesení daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.