Evidence docházky

Karta Evidence docházky

číslo pracovníka a jméno pracovníka jehož docházka je zobrazena.

Souhrn odpracovaných směn/hodin

pole se vyplňují automaticky z tabulky docházky. Horní řádek= počet dní/směn. Dolní řádek je vyjádřen v hodinách.

Fond- naplánovaný počet směn/hodin. Odprac. - počet skutečně odpracovaných směn/hodin.

Souhrn směn/hodin nepřítomnosti

Důvod nepřítomnosti, se vyplňuje do sloupce Kód, pokud platí pro celou směnu nebo do důvodů přestávek (sloupce 1. a 2., pokud je důvod nevyplňen, jde o zákonnou přestávku).

Automatizované vyplňování

  1. Pokud má zaměstnanec v evidenci pracovníků vyplněný plán směn a Code (viz Evidence pracovníků), tak se dají automaticky vyplnit do Evidence docházky tlačítky .

Naplň plán- vyplní se počet plánovaných hodin do sloupce plán v daném dni.

  1. Pokud vyplníte jeden den v docházce, můžete podle něj vygenerovat naplnění všech ostatních naplánovaných směn v daném měsíci tlačítkem .

Pokud je vyplněn sloupec plán- rozepíše naplánované směny do dní. Pokud není vyplněn sloupec plán, vyplní rozepsané směny do všech pracovních dní daného měsíce.

př.

Podrobné rozepsání práce během dne

Práci během jednotlivých dní lze rozepsat po hodinách nebo normovaných úkolech (př. automaticky načtených čtečkou z čárových kódů).

K tomu slouží samostatný sloupec s tlačítky pro jednotlivé dny.

Otevře se dialog, ve kterém zvolíte, zda chcete vyplňovat Výkaz práce nebo Podrobný rozpis.

Výkaz práce- vyplňují se normované úkoly za daný den, přiřazené ke CODE (př. zakázky viz Code - evidence)).

Podrobný rozpis- jako výkaz práce + rozepsání přesných časů, které zaměstnanec ztrávil při konkrétních úkonech.

Pokud se daný den něco vyplní do Výkazu práce nebo Podrobného rozpisu, tak se daný den už docházka musí vyplnit celá v tomto výkazu (den je označen ve sloupci poznámka).

Nárok na stravenky

Sloupec S(+/-)

  • zaměstnanec má v daný den nárok na stravenku
  • daný den zaměstnanec nemá nárok na stravenku Pokud ve sloupci není vyplněno nic nebo jen některé směny, dá se nárok na stravenky automaticky vypočítat přímo v programu PAMwin, personalistika a mzdy.

Další tlačítka

viz Tisky z docházky

úprava svátků a nařízeného volna.

tímto tlačítkem se dají zablokovat jednotlivé dny, aby se v nich už nedaly měnit údaje (př. zkontrolováno a zablokováno vedoucím pracovníkem, omezeno nastavením práv viz Práva přístupu).

Související témata

Vkládání, opravy | Seznam středisek |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 03.01.2022
Nahlásit potíže s kapitolou