Tisky z docházky

Tisky- Seznam pracovníků

Tisk 1 - nejčastější tisky

vyplňuje se pokud chcete tisk omezit jen na určitá střediska. Na F1 se zobrazí seznam středisek, kde zaškrtnete, pro která chcete výkaz tisknout.

vyplňuje se pokud chcete výkaz tisknout jen pro určité pracovníky. Na F1 se zobrazí seznam zaměstnanců, kde zaškrtnete, pro které chcete výkaz tisknout.

vyplňuje se pokud chcete výkaz tisknout jen pro určité CODE (zakázky viz Code - evidence).

5 typů přehledů

Docházkové listy- ze seznamu se tisknou hromadně, z karty Evidence docházky jednotlivě, pro danou kartu zaměstnance.

Tlačítko slouží pro nastavení tisku. Viz. kapitola Uložení nastavení pro tiskové výstupy.

Tisk 2 (tisk podle Výkazu práce )a Tisk 3 (tisk podle podrobného rozpisu)

vycházejí z dílčích rozpisů pro dny. Zohledňují evidenci v rámci dne hodinu po hodině ve prospěch jakého CODE (zakázky) viz tlačítko v Evidenci docházky.

Tisky- Karta Evidence docházky

Tisk 1 = Docházkový list daného zaměstnance.

Tisk 2 = Docházkový list daného zaměstnance včetně rozpisu práce.

Tisk 3 = Docházkový list daného zaměstnance včetně Výkazu plnění.

Tisk 2 a Tisk 3* vycházejí z dílčích rozpisů pro dny. Zohledňují evidenci v rámci dne hodinu po hodině ve prospěch jakého CODE (zakázky) viz tlačítko v Evidenci docházky.

Tlačítko slouží pro nastavení tisku. Viz. kapitola Uložení nastavení pro tiskové výstupy.

Příklad docházkového listu:

Možnosti tisku

Související témata

Agenda Docházka | Agenda Docházka | Možnosti tisku |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 03.01.2022
Nahlásit potíže s kapitolou