Tisk Soupisů

Podklady pro tisky DPH, Kontrolního hlášení a Souhrnného hlášení.

Datum rozhodující pro zařazení do DPH

Do všech výkazů budou doklady zařazeny podle stejného klíče Den DPH.

DUZP nemá na zařazení do období DPH vliv. Pouze se tiskne a exportuje jako údaj do Kontrolního hlášení.

Soupisy jsou rozděleny podle DI podle navolených podmínek. Pokud jsou v adresáři zapsané státy, člení se DI začínající 3 ještě podle státu.

- výběr tisku soupisů, za měsíc nebo za čtvrtletí podle pracovního období.

Filtr:

  • Středisko - Soupisy je možné tisknout pro každé středisko zvlášť nebo za skupinu středisek. Klávesa F1 nabídne na položce číselník pro výběr střediska.
  • Skupina středisek
  • DI - soupis se tiskne pouze pro vybranou daňovou informaci
  • DIČ - soupis se tiskne pouze pro vybrané DIČ
  • Země EU
  • Řádek přiznání DPH - filtr na jednotlivé řádky přiznání DPH. Budu se tisknout pouze doklady napočítané do vybraného řádku
  • KH - je možné tisknout doklady, které patří do vybraného oddílu Kontrolního hlášení
  • Řada - tiskne se Soupis daňových dokladů pouze pro určenou řadu. Na F1 výběr řady dokladů.

Další volby pro tisk soupisů:

Jednotlivé DI na samostatné strany - každá DI se tiskne na samostatnou stránku

Pouze podezřelé řádky v soupisu - tisknou se pouze řádky s poznámkou.

Poznámky, které se tisknou v soupisu daňových dokladů:
D - chybí daň
Z - chybí základ daně a daň je vyplněná
"*" - daň (účet 343) na jiné straně než odpovídá daňové informaci (DI)
! - částka základu neodpovídá přesně sazbě daně (nemusí být chyba)
d - pro DI, které se týkají reverse charge (dodavatel), kde nemá být vyčíslená daň a daň vyčíslená je.
1, 2... - pořadové číslo dodatečného daňového přiznání

Nové pro Kontrolní hlášení: A5 – v Kontrolním hlášení bude zahrnuto do oddílu A5, přestože částka na dokladu je přes 10 000 Kč
B3 – V Kontrolním hlášení půjde do oddílu B3, přestože částka na dokladu je přes 10 000 Kč
? – chybí DIČ stát není 3. země
/ - kód země v DIČ není z EU

Tato tabulka se zobrazí na tlačítko

Pouze DI týkající se přiznání v soupisu - tisknou se pouze DI, které jdou do přiznání DPH. Tato volba platí pouze pro tisk Soupis daňových dokladů.

Druhy tisku

Soupis daňových dokladů - podklady pro tisky DPH, Kontrolního hlášení.

Přehled daňových dokladů - tisknou se všechny sazby DPH v jedné tabulce.

Kontrola posloupnosti dokladů - provede se kontrola posloupnosti dokladů v řadách, které byly zařazeny do soupisů DPH. Pro jednotlivé řady se vypíší okrajové doklady, které byly do soupisu zařazeny a doklady, které v souvislé řadě chybí. Tím se umožní dohledat eventuální chyby.

Rekapitulace DI - rekapitulace DI

Kontrola DIČ VIES - Hromadná kontrola DIČ v dokladech patřících do období vykazovaného v přiznání DPH. Zobrazí v prohlížeči protokol s nalezenými problémy s DIČ v dokladech týkajících se období vykazovaného v DPH př.:

Třídění soupisů

Uživatel má možnost vybrat si, jakým způsobem se bude sestava soupis daňových dokladů třídit.

Typ soupisu

Pro tisk Soupis daňových dokladů si uživatel může vybrat, jak bude tisk uspořádán. Jaké bude obsahovat sloupce. Nebo jestli bude tisk na výšku či na šířku.

Související témata

Tisk DPH | Daňové informace |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 02.09.2022
Nahlásit potíže s kapitolou