Čárové kódy

Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Skládá se z tmavých čar a ze světlých mezer (v některých novějších verzích kódu mozaikou), které je možné pomocí specializovaných čteček - snímačů čárových kódů rozeznat a načíst do počítače.

Existuje mnoho typů čárových kódů, z nichž každý je většinou určen pro specifické použití. Některé typy čárových kódů mohou kódovat pouze číslice, jiné mohou kódovat i písmena a speciální znaky.

Rozeznáváme čárové kódy jednodimenzionální (1D) a dvoudimenzionální (2D). Speciálním typem 2D čárových kódů jsou QR kódy.

Existují různě složitá a drahá zařízení, která lze k načtení čárových kódů do počítače využít. Například čtečky, které jsou propojené s počítačem nebo inteligentní terminály, které kódy načtou a dále s nimi pracují.

Jednou z možností je načítání čárových (i QR) kódů pomocí naší aplikace do mobilního telefonu (nebo některých typů čteček čárovách kódů) Com-Sys Reader, která je k dispozici zdarma. Stačí připojit telefon/čtečku s aplikací Com-Sys Reader pomocí WiFi do stejné sítě, ve které je PC se spuštěným programem Prodejna a naskenované kódy se do něj z aplikace automaticky přenášejí.

Čtečka čárových kódů se dá použít například při zadávání zboží při prodeji viz Režim skenování - Prodej.

Com-Sys Reader

Čtečka čárových a QR kódů, která je dokáže jednoduše odeslat skrze TCP/IP protokol přímo do programu Prodejna.

Stačí tedy připojit telefon pomocí WiFi do stejné sítě, ve které je PC se spuštěným programem Prodejna a naskenované kódy se do něj automaticky přenášejí podobně, jako kdybyste měli k počítači připojenou speciální kabelovou čtečku - čtečka sejme jeden kód a pošle ho počítači.

Aplikaci lze použít při zadávání zboží při prodeji.

Aplikace je určena pro Android 6.0 a vyšší. Lze ji nainstalovat do mobilního telefonu nebo do některých profesionálních čteček čárových kódů s příslušným operačním systémem.

Aplikace Com-sys Reader je zdarma dostupná ke stažení např. v Google Play: Com-Sys Reader

Související témata

Připojení Com-Sys Reader | Režim skenování - Prodej

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 31.05.2022
Nahlásit potíže s kapitolou