Založ daňové odpisy

Založení dańových odpisů je možné buď z lištového menu Majetek činností Založ DAŇOVÉ ODPISY nebo pomocí tlačítka .

Tlačítko se použije pro výpočet daňových odpisů při založení nového majetku. Odpisy se vypočítají podle nastavené odpisové skupiny a podle druhu odpisování. Při změnách, které se týkají daňových odpisů, je nutné provést znovu založení daňových odpisů znovu, aby se změna do odpisů započítala, změna se do odpisů nepromítne automaticky. Změny na kartě majetku, při kterých se musí provést přepočet daňových odpisů:

  • Vložení technického zhodnocení na kartu majetku

  • Změna odpisové skupiny

  • Změna doby odpisování

  • Změna koeficientu odpisování

Daňové odpisy se počítají od roku uvedení do provozu nebo od roku změny, která se týká daňových odpisů (Vložení technického zhodnocení na kartu majetku, Změna odpisové skupiny, Změna doby odpisování, Změna koeficientu odpisování)

Je možné nastavit, do kterého roku se budou zakládat daňové odpisy.

Zaveden nový parametr: Zakládat daňové odpisy pouze na x roků dopředu.

Defaultní hodnotu má 99, tj od aktuálního roku na celou dobu životnosti majetku.

Pokud se nastaví např.
0 = znamená pouze do aktuálního roku.
1 = do příštího roku atd.

- přepočet daňových odpisů se neprovede.

- cesta, kam se bude ukládat protokol o výpočtu daňových odpisů.

Protokol se také zapisuje do textového souboru Protokol.txt a ukládá se implicitně do adresáře C\WUSER\MAJETEK. Uživatel si může určit kam se bude soubor ukládat a je možné změnit i název souboru.

Tlačítka

Založ daňové odpisy - založení odpisů

Oprav pořadí - zkontroluje a opraví pořadové číslo jednotlivých roků

Přepočet zůstatků - kontrola zůstatku pro aktuální kartu

.... pro všechny - kontrola zůstatků pro všechny karty

Související témata

Technické zhodnocení | Daňové odpisy - tisk | Koeficienty pro Daňové odpisy - tisk | Přerušení odpisování

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 02.09.2020
Nahlásit potíže s kapitolou