Hromadné přerušení odpisování

Tato funkce se použije v případě, že je potřeba přerušit daňové odepisování pro větší množství majetků najednou.

Horní lištové menu Majetek -> Hromadné přerušení odepisování

Nejprve se zvolte rok, ve kterém se nebude daný majetek daňově odepisovat.

Do inventární karty majetku se zapíše rok přerušení odepisování.

Poté se vybere majetek, kterého se bude přerušení týkat.

U majetku označeného se přeruší daňové odepisování. Je nutné u těchto karet povést založení daňových odpisů od roku přerušení viz Založ daňové odpisy.

Horní lištové menu Majetek -> Založ DAŇOVÉ ODPISY


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 28.07.2022
Nahlásit potíže s kapitolou