Hromadné přerušení odpisování

Použije se v případě, že je potřeba přerušit odpisování majetku pro větší množství majetků.

Nejprve se zvolí rok, ve kterém se nebude odepisovat a poté se vybere majetek, kterého se bude přerušení týkat.

Do inventární karty majetku se zapíše rok přerušení odepisování.

Je nutné provést u těchto karet povést založení daňových odpisů od roku přerušení.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 08.08.2017
Nahlásit potíže s kapitolou