Tabulka

Ovládací prvek tabulka, která se používá k zobrazování údajů - např. seznam dlouhodobého a drobného majetku, číselníky

Je to tabulka, kde jsou data uspořádána do sloupců.

V horní části tabulky jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Kliknutím na konkrétní nadpis se tento sloupec setřídí vzestupně . Dvojklikem se setřídí sestupně . Toto lze využít pouze u sloupců, u kterých je nadpis podtržený a tučným písmem. V těchto sloupcích se používá i inkrementální vyhledávání , které slouží k rychlému vyhledání karty apod. Kurzor musí být ve sloupci, ve kterém potřebujeme rychle vyhledávat, potom stačí postupně na klávesnici psát např. Text a program podle zapsaných písmen v příslušném sloupci vyhledává..

Po tabulce se pohybujeme směrovými klávesami a posuvníkem.

Klávesa ENTER zobrazí vyhledanou kartu, .....

V pravé a v dolní části je posuvník, který se používá pro vertikální a horizontální listování v souboru. Viz kap. Posuvníky.

Přesouvání sloupců.

Umístíme kurzor myši na jméno sloupce, který chceme přesouvat. Přesunujeme "uchopený" sloupec se stisknutým tlačítkem myši až na požadované místo vpravo nebo vlevo. Uvolníme tlačítko myši.

Změna velikosti sloupce

Umístíme kurzor na čáru, která je na pravém okraji upravovaného sloupce. Posunováním "uchopené čáry" se stisknutým tlačítkem myši sloupec zvětšujeme nebo zmenšujeme. Uvolníme tlačítko myši.

Automatické nastavení šířky sloupce podle délky položky

Když se 2x klikne na čáru, která je na pravý okraj upravovaného sloupce, šířka sloupce se upraví podle nejdelšího textu, tj. sloupec se rozšíří nebo zúží. Pokud se 2x klikne na malý obdélník vlevo nahoře, upraví se se takto, tj. rozšíří nebo zúží všechny právě zobrazené sloupce.

Uživatel má možnost si sám zvolit a uspořádat sloupce v tabulce. Tzn. lze si zvolit, které sloupce a v jakém pořadí budou v kterékoliv tabulce zobrazeny.

Používá se k tomu volba Zobrazení tabulky. Tato volba je umístěna v liště v menu Tabulka.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 31.03.2017
Nahlásit potíže s kapitolou