Inventurní soupis

Tisknou se přehledy majetku pro inventuru.

Inventurní soupis lze tisknout podle mnoha různých filtrů a setřídění.

Pro tisk je možné si vybrat z těchto sestav:

Sestava se vybere šipkou vpravo.

 • podle čísla majetku - tiskne se celková sestava podle čísla majetku.

 • podle druhu - sestava se tiskne se součty pořizovací ceny za každý druh majetku.

 • podle inventárního čísla - tiskne se celková sestava podle inventárního čísla.

 • podle názvu majetku - uspořádání podle abecedy, podle názvu majetku.

 • podle pracovníků - sestava se tiskne se součty pořizovací ceny za každého pracovníka

 • podle středisek a pracovníků - sestava se tiskne se součty pořizovací ceny za každé středisko a pracovníka

 • podle středisek a typu - sestava se tiskne se součty pořizovací ceny za každé středisko rozdělená na hmotný a nehmotný majetek

 • podle umístění - sestava se tiskne se součty pořizovací ceny za umístění

 • podle způsobu pořízení a druhu - sestava se tiskne se součty pořizovací ceny pro způsob pořízení a druh majetku

Inventurní sestava má pevný počet sloupců a určené pořadí tisku, proto se položky pořadí, textové sloupce a součty při tomto tisku nevyužívají.Tisk inventurní sestavy může ovlivnit filtr, je možnost ovlivnit výběr majetků pro tisk. - Filtr pro tiskové sestavy.

 • Vše - pro sestavu je vybrán hmotný i nehmotný majetek.
 • Hmotný - pro sestavu je vybrán pouze hmotný majetek.
 • Nehmotný - pro sestavu je vybrán pouze nehmotný majetek.

 • Vše - pro sestavu vybrán zařazený i vyřazený majetek.
 • Ve stavu - pro sestavu vybrán pouze zařazený majetek.
 • Vyřazen - pro sestavu vybrán pouze vyřazený majetek.

Datum se tiskne na sestavu př.:

Inventurní soupis majetku + drobného majetku

Stejná sestava jako inventurní soupis, ale majetek pro tisk je vybírán, jak z dlouhodobého, tak z drobného majetku .

Je možné zvolit jak bude sestava setříděna.

 • pořadové číslo
 • inventární číslo
 • umístění
 • název

- toto tlačítko umožní vybrat sloupce, které se ještě mohou v sestavě tisknout.

Související témata

Možnosti tisku | Tiskové sestavy | Filtr pro tiskové sestavy

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 16.01.2023
Nahlásit potíže s kapitolou