Zrušení a obnovení faktury

Každá faktura obsahuje kartu tj. hlavička a rozpis.

Faktura lze zrušit jen v případě, že má zrušený rozpis a částky na faktuře jsou nulové. Je možné zrušit řádky rozpisu po jednom volbou F8 nebo tlačítkem zrušit. Je možné zrušit řádky rozpisu najednou volbou Storno .

Nedoporučujeme mazat faktury. Faktury by měly mít posloupnou řadu z důvodů průkazného účetnictví. Měla by se používat činnost Storno faktury. Menu vydané Storno faktury.

Fakturu lze stornovat jen v případě, že není vytisknuta, zaúčtovaná ani uhrazená a neexistuje k ní výdejka.

Pokud chceme použít klávesu F8 z menu Tabulka nebo tlačítko Zruš větu pro fakturu, která obsahuje rozpis, program nás odkáže na činnost Storno faktury.

Storno faktury

Ke stornování vydané faktury se použije činnost z menu Vydané Storno vydané faktury.

Fakturu lze stornovat jen v případě, že není vytisknuta, zaúčtovaná ani uhrazená a neexistuje k ní výdejka.

Ano - provede se Storno faktury

Ne - Storno faktury se neprovede

Po provedení stornování faktury:

 • Částky na faktuře jsou vynulovány

 • Všechny řádky rozpisu se označí jako zrušené. Před každým je zobrazen znak .

 • Do každého řádku je rozpisu je viditelně zapsáno Zrušena !

 • Do faktury do položky text se zapíše: Stornováno dne ......

Zrušení faktury

Stornovanou fakturu lze zrušit klávesou F8 z menu Tabulka nebo tlačítko - Zruš větu.

Ano - provede se Zrušení faktury

Ne - Zrušení faktury se neprovede

 • Do hlavičky faktury je viditelně zapsáno ZRUŠENO!

 • Do seznamu faktur je zapsán před fakturu znak .

V seznamu faktur lze nastavit, jestli se budou zrušené faktury zobrazovat nebo ne. Pro nastavení zobrazování se používá tlačítko vlevo obrázkových tlačítek. Má dvě pozice.

- jsou zobrazeny řádky označené jako zrušené.

- řádky označené jako zrušené nejsou zobrazeny.

Stornovaný doklad lze:

 • Ponechat v agendě Vydané faktury jako stornovaný

 • Úplně jej zrušit. Menu Tabulka Mazat zrušené věty

Pokud doklad vymažeme, lze jeho číslo opět použít, aby byla řada dokladů úplná. Při tom se využije činnost Změna čísla faktury.

Mazání zrušených vět se provede:

 • Přímo ve fakturách z menu Tabulka Mazat zrušené věty ALT+M

 • Z agendy Služby – servis Mazat zrušené věty. Z tabulky se vybere příslušná tabulka, ve které je potřeba mazání provést tj. Vydané faktury – hlavičky, vydané faktury - položky.

Do číselníku Keys se automaticky zapisuje pořadové číslo posledního dokladu v každé řadě. To je nutné hlavně pro provoz programu v síti. Pokud se vymaže poslední faktura v řadě, při založení další se čísluje postupně o jedno číslo vyšší. V číselníku Keys se musí smazat poslední číslo dokladu = Last_ID.

Pro zjednodušení se použije tlačítko Menu Služby - Servis

Stornovat doklad nelze když:

 • faktura byla zaúčtována

Použije se z menu Účetní volba Změna zaúčtováno. Může provést jen oprávněný uživatel - podle nastavení práv přístupu. Tím je faktura zobrazena jako nezaúčtovaná. V Podvojném účetnictví ovšem stále zůstává zapsaná. Je nutné v PUW opravit nebo provést nové zaúčtování s volbou - Přednost má COMPANY MANAGER

 • faktura byla vytisknuta

Použije se Storno tisknuto z menu Vydané Storno Storno tisknuto. Může provést jen oprávněný uživatel - podle nastavení práv přístupu. Je možné pro tuto činnost použít klávesy ALT+F12

 • faktura je uhrazena

Musí se nejprve provést Storno úhrady faktury z agendy Banka nebo Pokladna, podle toho jakým způsobem byla faktura uhrazená. Nebo je možné použít volbu přímo z menu Vydané Storno Storno Pokladního dokladu , jedná-li se o úhradu příjmovým pokladním dokladem.

 • faktura má výdejku

Je nutné provést storno výdejky z menu Vydané Storno Storno výdejky k faktuře.

Obnovení faktury

Klávesa F8 nebo tlačítko na zrušené faktuře provede obnovení hlavičky faktury.

Faktura je obnovená ale má zatím nulové částky. Je třeba obnovit i zrušený rozpis v záložce Rozpis . Kurzor se umístí na řádek, který potřebujeme obnovit a použijeme F8 nebo . Řádek rozpisu se obnoví a na faktuře se přepočítají částky. Postupně lze obnovit všechny řádky rozpisu faktury. Na faktuře se průběžně přepočítávají celkové částky.

K přepočtu částek na faktuře se může požít činnost z menu Vydané Přepočet částek. Nebo tlačítko na záložce Rozpis

Čistit Keys - mazání posledního čísla dokladu

Menu Služby Servis Čistit KEYS - Mazání posledního čísla dokladů. Do číselníku se automaticky zapisuje pořadové číslo posledního dokladu v každé řadě. To je nutné hlavně pro provoz programu v síti. Pokud se vymaže poslední doklad v řadě v některé agendě, při založení dalšího dokladu se čísluje postupně.

Související témata

Storno pokladního dokladu

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 09.06.2021
Nahlásit potíže s kapitolou