Čerpání záloh

Přehled čerpaných záloh ve vydaných fakturách – menu Info. Tato funkce nám nejenom zobrazí zálohové faktury, ale také umožňuje zapsat do vydané faktury zaplacené zálohy.
Automaticky zapíše do faktury s vyúčtováním zálohy řádek , případně řádky, s odečtenou zálohou.

Tento přehled pracuje se s doklady:

  • Doklad pro zálohu bez DPH. (Zálohový list nebo proforma faktura)
  • Doklad o přijetí platby. (Zálohový daňový doklad)
  • Daňový doklad s vyúčtováním zálohy. (Vydaná faktura - vyúčtování zálohy)

Příklad:
Zálohová faktura
ZV0003/13 - zálohový list nebo proforma faktura. Doklad na zaplacení zálohy bez DPH. Doklad je uhrazený např. bankou.

Zálohový daňový doklad
DZ0002/13 - zálohový daňový doklad. Tj. doklad o zaplacení zálohy. Tento doklad je potvrzení o platbě zálohy a již se neuhrazuje. Doklad je s DPH. Do položky záloha se zapíše částka zaplacené zálohy a číslo dokladu zálohy. V položce daň doklad bude Z - Zálohový daňový doklad.

Vydaná faktura - vyúčtování zálohy
FV0021/13 - vydaná faktura s čerpáním zálohy

Čerpání zálohy

Vydaná faktura se vystaví obvyklým způsobem. Po vystavení faktury na fakturovanou částku se spustí činnost Menu Info - Čerpání záloh ve vydaných fakturách Tabulka zobrazí všechny provázané doklady a zobrazuje zůstatek nevyčerpané zálohy.

Tlačítko - založí v rozpisu faktury řádek s odečtením zálohy. Nejprve se zobrazí zálohové faktury, po výběru se zapíše čerpání zálohy do faktury.

Výběr se ukončí tlačítkem

Do rozpisu faktury se vloží řádky s vybranými zálohami.
Pokud záloha stačí, faktura bude nulová.

Tlačítko - vytiskne tabulku čerpání záloh.

Pro tisk dobropisu v případě vracení zálohy se použije tlačítko - Povolit dobropis.

Související parametry:

Ano - daň se počítá shora
Ne - daň se počítá zdola

Zapíše se rok, od kterého se budou zobrazovat faktury pro tabulku Čerpání záloh pro vydané faktury.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 11.07.2019
Nahlásit potíže s kapitolou