Uživatelské výpisy - Položky

Záložka Uživatelských výpisů v režimu Návrh slouží k výběru tabulky a vybraných položek z ní, které chceme zobrazit/vytisknout.

Slouží pro tisk vybraných informací z libovolné tabulky.

Jedna věta tabulky (např. jedna faktura, jedna adresa z adresáře……) je řádek a jedna položka (např. datum vystavení, celková částka, firma….) je jeden sloupec tabulky. Uživatelské výpisy nám umožní vybrat, které řádky a sloupce tabulky se budou tisknout.

Tlačítko - uloží seznam vybraných polí do schránky, můžete je pak vložit do záložky Uživatelské výpisy - Select - SQL (Ctrl + V).

Například:
Z agendy Adresy vytisknout seznam firem, které mají sídlo v Praze.

Výběr tabulky

Nejprve vybereme, ze které tabulky chceme tisknout.

Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr tabulky - Adresy.

Volba pořadí řádků

Pořadí, ve kterém budou vytisknuty jednotlivé řádky tabulky. Je možné určit pořadí, ve kterém budou tištěny jednotlivé řádky.

Kliknutím na šipku se rozbalí seznam pro výběr pořadí. Pořadí "Záznam" znamená, že řádky budou tištěny v pořadí podle čísla záznamu, tedy tak, jak byly v historii zapisovány.

Například:
Firma - Seznam adres bude vytištěn v pořadí podle firmy.

Výběr položek pro tisk

Bez výběru položek pro tisk, by byly do výpisu vytištěny všechny položky, které tabulka obsahuje. Výpis by obsahoval mnoho sloupců.

V levém sloupci jsou zobrazeny všechny položky tabulky – nevybrané položky.
V pravém sloupci ty, které budou vybrány pro tisk – vybrané položky.

- nevybrané položky se setřídí podle abecedy.

Mezi rámečky jsou umístěna tlačítka, která umožní přesouvat položky z levého do pravého rámečku a zpět tj. umožní nám vybírat položky pro tisk.

- zařadí položku, na které je kurzor, z nevybraných do vybraných položek

- zařadit do vybraných vše

- vyřadí položku, na které je kurzor, z vybraných do nevybraných

- vyřadit z vybraných vše

- zařadí do vybraných položek pouze ty sloupce dané tabulky, které obsahují nějaký záznam

Po použití tlačítka se tyto položky uloží do schránky a klávesou CTRL+V je můžeme vytisknout.
Např:
Adresy.FIRMA, Adresy.MESTO, Adresy.ULICE, Adresy.PSC, Adresy.MIS_URCENI

Před každou položku se v tomto případě tiskne prefix Adresy - tzn. položky byly vybrány z tabulky Adresy.

Volba pořadí - sloupců

Vybrané položky pro tisk v tabulce uživatelské výpisy tvoří sloupce této tabulky. Je možné sestavit pořadí sloupců.

Volbu pořadí položek – sloupců lze provést přetažením myší. Kurzor myši umístit na značku před položkou (v okně vybrané položky). Stisknout levé tlačítko myši a táhnout na požadované místo.

Takto bychom vytiskli telefonní seznam pro všechny firmy, které jsou v adresáři.

Je ještě možnost vybrat jen některé firmy tzn. vybrat řádky tabulky. Vybereme pouze firmy, které mají sídlo v Praze.

Zobrazené položky, součty

V Uživatelských výpisech, režimu Návrh na záložce Položky naleznete pole Netisknout v detailu položky a Nepočítat součty pro číselné položky.

- F1 nabídne na výběr sloupce z výběru obsahující čísla. U vybraných sloupců se nebude tisknout součet. Například nemá smysl sčítat čísla dokladů, zakázek, souvztažností atp. Díky tomu se zúží sloupce, které nesčítám (upraví se šířka sloupců).

- F1 nabídne všechny sloupce z Výběru, které zůstanou v datech, ale vybrané sloupce se nebudou tisknout. V datech mohou být potřeba například kvůli tomu, že jsou obsaženy ve výpočtu kalkulovaného sloupce nebo kvůli seřazení (př. report je seřazen a posčítán po firmách, ale název firmy pak už nemusí být znovu zapsán v každém řádku reportu).

Kalkulované sloupce

Pro všechny verze aplikací pro Windows byla zpracována nová verze uživatelských výstupů pro zkušené uživatele. Umožňuje definovat příkaz výběr z jedné i více tabulek pomocí příkazu SQL, včetně kalkulovaných sloupců, souhrnů a složitějších výběrových podmínek. Výstup je možné tisknout na obrazovku, tiskárnu, do řady různých formátů (DOC, XLS, PDF …). Export do excelu byl optimalizován.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 18.02.2022
Nahlásit potíže s kapitolou