Sazby DPH na zboží - OSS

Horní lištové menu Číselníky -> DPH -> Sazby DPH na zboží - OSS

Zákazník si číselník vyplňuje sám. Můžete zvolit pro značku a stát EU libovolnou sazbu daně (základní, snížená, 2. snížená).

Hromadné vkládání sazby DPH v určitém státě

Vyplňte pole Stát (F1 na výběr z číselníku zemí) a Csaza (Z = základní, S = snížená, 3 = snížená) -> tlačítko -> Hromadné vložení vybraných položek

Do číselníku se zapíše zvolený stát a sazba ke všem položkám seznamu označeným .


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 15.06.2021
Nahlásit potíže s kapitolou