Kontrola DIČ

Od 1.1.2013 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, jejíž součástí je i nový institut nespolehlivého plátce a navazující ručení za nespolehlivého plátce.

V agendách Adresy, Účetní deník a v činnosti Nová adresa byla přidána podpora pro zjištění nespolehlivých plátců.

Tlačítko DIČ

vyhledá podle DIČ v Rejstřík plátců DPH. Najdete ho v agendě Adresy, Účetní deník a v činnosti Nová adresa.

Firmu můžeme označit:

  1. Spolehlivý plátce
  2. Nespolehlivý plátce
  3. Není plátce
  4. Nemá DIČ - není osoba povinná k dani
  5. Třetí země (mimo EU)
  6. Chybný tvar CZ DIČ?

Toto označení se nazývá Status DIČ. Status DIČ může nabývat hodnoty 1, 2, 3, 4, 5.

Hodnoty 1, 2 a 3 je možné doplnit při kontrole DIČ.

Hodnotu 4 a 5 musí vyplnit uživatel ručně v adrese. Jde o to, že pokud máte označeno jako 4, pak soupis nevypisuje chybu, že tam není DIČ pro tabulky A4,5 a B2,3. Podobně 5 – nezobrazuje chybu že není vyplněno DIČ u tabulky A2. Hodnota 6 - kontrola tvaru CZ DIČ.

Parametr: Kontrolovat CZ DIČ v registru plátců při vložení dokladu automaticky.

Označení se zapíše do adresy

Pokud byla kontrola DIČ už použita v jednom dni, program zobrazí hlášku a uživatel má možnost si protokol prohlédnout nebo provést novou kontrolu.

Hromadná kontrola DIČ

V Účetním deníku naleznete Horní lištové menu Kontroly -> Hromadná kontrola DIČ CZ v dokladech

Kontrola DIČ při zpracování DPH

Na záložce Soupis -> Tisk Kontrola DIČ VIES

Zobrazí v prohlížeči protokol s nalezenými problémy s DIČ v dokladech týkajících se vykazovaného období v DPH př.:

Na konci zobrazeného soupisu naleznete rekapitulaci neplátců, nespolehlivých plátců a DIČ která se nepovedlo ověřit (např. pro nefunkčnost serveru).


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 04.10.2022
Nahlásit potíže s kapitolou