Určení účetní zůstatkové ceny k datu

Možnost zadat počáteční cenu pro účetní odpisy odlišnou od počáteční ceny pro daňové odpisy.

Využití např. při zavádění programu Evidence majetku, při zakládání majetku do programu, který ještě není zcela odepsán. Není potom nutné vytvářet minulost účetních odpisů, ale pokračování odpisování se odvíjí od zadané zůstatkové ceny.

Takto určená zůstatková cena se zapíše do karty majetku:

Související témata

Položky karty dlouhodobého majetku | Účetní odpisy - tisk

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 26.07.2017
Nahlásit potíže s kapitolou