Zaúčtování vyřazení

Pro zaúčtování do provozu jsou důležité položky z karty.

  • Datum vyřazení z provozu.

  • Souvztažnost pro vyřazení - Souvztažnosti.

  • Vstupní cena účetní.

  • Zůstatková cena.

Pokud majetek nemá již zůstatkovou cenu zaúčtuje se vyřazení ve vstupní ceně účetní majetku. Do účetnictví se zaúčtuje tedy jenom jeden řádek - vyřazení. Do textu řádku v účetním deníku se zapíše Vyřazení VC + inventární číslo majetku. (VC = vstupní cena)

Pokud majetek má ještě nějakou zůstatkovou cenu, zaúčtují se při vyřazení do účetního deníku 2 řádky. Jeden řádek - vyřazení se vstupní účetní cenou a druhý řádek se zůstatkovou cenou.

Do textu řádku v účetním deníku se zapíše:

vyřazení VC + inventární číslo (VC = vstupní cena)

vyřazení ZC + inventární číslo (ZC = zůstatková cena ke dni vyřazení)

Např. souvztažnosti

Řady dokladů

Řada dokladů je vyplněna - Základní parametry.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 10.08.2017
Nahlásit potíže s kapitolou