První spuštění programu

Spuštění programu Evidence majetku pro Windows se provede souborem Manw.exe v adresáři MANW.

Při prvním spuštění se do programu zapíše sériové číslo a aktivační klíč. Tyto údaje jsou uvedeny na faktuře. Je důležité si je uložit.

Při prvním spuštění by mělo být nastaveno - Spustit jako správce. Tato volba se vybere pravým tlačítkem myši na ikonu programu.

Pokud nezadáte, program bude spuštěn jako demo verze. Zadat sériové číslo a aktivační klíč je možné zadat dodatečně. Služby - servis Změna sériového čísla.

Po prvním použití programu si program vyžádá opakované spuštění. Na ploše Windows se vytvoří ikona pro spouštění programu.

Program Evidence majetku se potom otvírá z této ikony

Po spuštění programu se provedeZavedení firmy.

Pokud nejsou nastavena práva přístupu program se otevírá přímo. Po nastavení práv přístupu se při otevírání programu již zapisuje pro přihlášení jméno uživatele.

Nastavení práv přístupu - viz. kapitola Práva.

Příručka uživatele

Ve složce Dokumenty je elektronická nápověda – příručka programu JUW.chm.

Aktuální příručku je také možné prohlížet on-line nebo si ji stáhnout z webových stránek naší firmy www.comsys-sw.cz.

Vícenásobné spuštění programu

Je povoleno vícenásobné spuštění programu Evidence majetku pro Windows. To znamená, že je možno mít program spuštěn na ploše několikrát a v každém okně být nastaven například v jiném zákazníkovi nebo jiném pracovním období a současně tato data zpracovávat.

Při vícenásobném spuštění programu platí stejná omezení, jako když pracuje několik uživatelů v síti. Tj. nelze provádět některé činnosti jako například mazání zrušených vět. Program v takové situaci ohlásí, že s daty pracuje jiný uživatel.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 02.03.2020
Nahlásit potíže s kapitolou