Evidence majetku

Evidence majetku


Program je určen k evidenci, účtování a odepisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku i drobného majetku.
Je možné ho použít pro neomezený počet firem.

Základní funkce programu: