Intrastat - Ceník

U každého zboží v ceníku se vyplní celní kód a pouze u některého statistický znak, doplňková měrná jednotka a koeficient přepočtu z měrné jednotky na doplňkovou měrnou jednotku.

Celní kód – klávesa F1 nabídne číselník celních kódů - Číselníky pro Intrastat. Pokud není zadán celní kód dostane se zboží do podkladů pro výkazy,ale není zahrnuto ve výkazech. Celní kód lze také vyplnit přímo v dokladu (příjemce, výdejce nebo vydané faktuře). Celní kód vyplněný v dokladu má přednost před celním kódem vyplněným v ceníku.

Statistický znak – přídavná položka v návaznosti na celní kód. Klávesa F1 nabídne číselník statistických znaků - Číselníky pro Intrastat. Tato položka se vyplňuje jen u některého zboží. (V číselníku Statistický znak je seznam celních kódů, ke kterým existuje kód přídavný, tj. statistický znak.)

D.M.J . – doplňková měrná jednotka. Klávesa F1 nabídne číselník doplňkových měrných jednotek - Číselníky pro Intrastat . Slouží pro přepočet na množství v doplňkové měrné jednotce. Vyplňuje se pouze u zboží, které se přepočítává na doplňkovou měrnou jednotku. V číselníku celních kódů je uvedena zkratka doplňkové měrné jednotky. Pokud konkrétní celní kód nemá doplňkovou měrnou jednotku je uvedeno ZZZ.

Koeficient – vyplní se koeficient přepočtu z měrné jednotky na doplňkovou. Ve výkazu se uvádí také množství v doplňkové měrné jednotce. Koeficient přepočtu si musí uživatel vypočítat sám, přímo podle konkrétního zboží. Automaticky se přiděluje koeficient pro přepočet pro tyto DMJ:

PCE - koef. = 1

ZZZ - koef. = 0

Jestliže některé zboží nemá být zařazeno do výkazů, je možné ho v ceníku označit

Označení znamená neskladová položka.Toto zboží nebude do statistiky zapracováno.

V ceníkové kartě musí být vždy vyplněna měrná jednotka a hmotnost na měrnou jednotku. Tyto položky již v ceníku dříve používaly.

Měrná jednotka zboží – ks, m. kg …….

Hmotnost měrné jednotky zboží v kg – použije se pro výpočet celkové vlastní hmotnosti ve výkazech.

Související témata

Výkazy | Tisk výkazů | Číselníky pro Intrastat |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 24.04.2020
Nahlásit potíže s kapitolou