Číselník souvztažností

V číselníku souvztažností musí být připraveny samostatné souvztažnosti pro příjemky, výdejky nebo vydané faktury – nákup z EU nebo prodej do EU. Při tisku výkazů se požadovaná souvztažnost a podle ní se vybírají doklady, které přísluší do výkazu.

Pro snadnější vyplňování údajů pro INTRASTAT v příjemkách, výdejkách nebo vydaných fakturách je možnost nadefinovat si položky pro INTRASTAT do souvztažností..

V souvztažnosti pro příjemky, výdejky nebo vydané faktury je možné nadefinovat položky :

  • Stát odeslání

  • Stát původu nebo určení

  • Kraj CZ určení nebo původu

  • Transakce

  • Dodací podmínky

  • Druh dopravy

Při vyplnění souvztažnosti v dokladu se automaticky tyto údaje do dokladu zapíší.

Dodatečně je možné tyto údaje do faktur načíst pomocí činnosti - z menu Účetní - Doplnit Intrastat podle souvztažnosti.

Číselníky pro Intrastat

Související témata

Nastavení | Výkazy | Tisk výkazů | Číselníky pro Intrastat |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2023 • Poslední úprava: 20.04.2016
Nahlásit potíže s kapitolou