FP - Režim přenesené daňové povinnosti

K režimu přenesené daňové povinnosti obecně

Režim přenesené daňové povinnosti - tzv. reverse charge. Na rozdíl od běžného mechanismu uplatňování DPH, kdy povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečněné zdanitelné plnění má poskytovatel plnění (plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil), v režimu přenesené daňové povinnost je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy povinnost přiznat a zaplatit daň, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Obdobné jako Dovoz z EU, ale používají se jiné daňové informace.

Daňové informace pro přenesenou daňovou povinnost v přijatých fakturách naleznete zde.

Na kartě přijaté faktury se částka zapíše v nulové sazbě DPH. Souvztažnost použitá na kartě bude mít účet 321 na straně Dal.

Řádky pro přenesenou daňovou povinnost s použitím příslušných DI podle sazby daně se zapisují do rozpisu přijaté faktury.

Například: pro základní sazbu, plný nárok.
1.řádek - Povinnost: Režim přenesené daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba.
2.řádek - Plný nárok: Režim přenesené daňové povinnosti – odběratel zboží nebo příjemce služeb - základní sazba.

Vkládání přenesené daňové povinnosti

1) automatické, při správném nastavení souvztažností viz kapitola Nastavení souvztažností RC - FP

2) Tlačítkem Reverse charge v rozpisu přijaté faktury

Pro zjednodušené vkládání rozúčtování přijaté faktury v režimu přenesené daňové povinnosti (Reverse charge) naleznete v na záložce Rozpis vpravo dole tlačítko - Vlož přenesenou daňovou povinnost. Umožní zapsání dvou řádků do rozúčtování podle vybraných daňových informací.

Otevře se formulář, kde vyberete příslušnou dvojici daňových informací:

Pro výběr dvojice Di je možné použít filtr.

  • Všechny - zobrazí se všechny DI
  • Oblíbené - budou se zobrazovavat pouze uživatelem vybrané DI
  • Základní - pouze DI pro základní sazbu
  • Snížená - pouze DI pro sníženou sazbu

Vyplňte také kód předmětu plnění: do pole . F1 nabídne nápovědu na výběr.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2022 • Poslední úprava: 21.02.2022
Nahlásit potíže s kapitolou