Čárové kódy

Čárový kód je prostředek pro automatizovaný sběr dat. Skládá se z tmavých čar a ze světlých mezer (v některých novějších verzích kódu mozaikou), které je možné pomocí specializovaných čteček - snímačů čárových kódů rozeznat a načíst do počítače.

Existuje mnoho typů čárových kódů, z nichž každý je většinou určen pro specifické použití. Některé typy čárových kódů mohou kódovat pouze číslice, jiné mohou kódovat i písmena a speciální znaky.

Rozeznáváme čárové kódy jednodimenzionální (1D) a dvoudimenzionální (2D). Speciálním typem 2D čárových kódů jsou QR kódy.

V programu Company Manager se čárové kódy zadávají do Ceníkové karty příslušné značky, lze je z programu tisknout (tisk štítků s čárovými kódy) a dále s nimi pracovat.

Existují různě složitá a drahá zařízení, která lze k načtení čárových kódů do počítače využít. Například čtečky, které jsou propojené s počítačem nebo inteligentní terminály, které kódy načtou a dále s nimi pracují.

Jednou z možností je načítání čárových (i QR) kódů pomocí naší aplikace do mobilního telefonu (nebo některých typů čteček čárovách kódů) Com-Sys Reader, která je k dispozici zdarma. Stačí připojit telefon/čtečku s aplikací Com-Sys Reader pomocí WiFi do stejné sítě, ve které je PC se spuštěným Company Managerem a naskenované kódy se do něj z aplikace automaticky přenášejí.

Příklady využití načtení čárových kódu v programu Company Manager:

Com-Sys SmartReader

Ke složitější práci s čárovými kódy lze využít placenou aplikaci Com-Sys SmartReader. Je to inteligentní programovatelná čtečka čárových a QR kódů s řadou pokročilejších funkcí. Data jsou ukládána také přímo v databázi aplikace, takže není nutné, aby čtečka byla neustále připojená k internetu, resp. místní síti. Umožňuje propojení s programem Company Manager, Zápůjční sklad, Prodejna a dalšími programy z portfolia Com-Sys Software, příjem a vydávání zboží ze skladu, inventury zboží s čárovámí kódy, propojení s výrobou a další individuální řešení využití.

Související témata

Tisk čárových kódů | Čtečka čárových a QR kódů | QR kódy

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 30.05.2022
Nahlásit potíže s kapitolou