Tisk čárových kódů

Štítky s čárovými kódy zboží z ceníku lze tisknout v agendě Ceník, Sklad Příjem/Výdej a Zakázky.

Tiskové menu pro ceníkové štítky vypadá ve všech agendách podobně:

V poli Značka se vyjmenují značky jejichž čárové kódy chcete tisknout.

na F1 je zobrazí nápověda a ukáže na výběr značky, které mají na ceníkové kartě vyplněné čárové kódy.

Výběr typu štítků - velikost a jejich uspořádání na papíru:

Určí se, od kterého štítku bude probíhat tisk.

Ceník

Agenda Ceník -> Tisk -> Ceníkové štítky -> otevře se dialog pro tisk ceníkových štítků

Ceníkové štítky - čárové kódy - pro tisk více štítků různých značek zboží

  • předvyplněné jsou všechny značky, které mají na ceníkové kartě vyplněné čárové kódy

Ceníkové štítky - čárové kódy - aktuální karta - předvyplní aktuálně vybranou značku z ceníku a tiskne celý arch s kopiemi štítku jedné značky.

Ceníkové štítky - karty - Tisk štítků pro popis ve skladu.

Vybere se sklad, pro který se budou tisknout štítky a zapíše se seznam umístění, které potřebujeme vytisknout.

Typy štítků:

Určí se, od kterého štítku bude probíhat tisk.

Sklad

Agenda Ceník -> Tisk -> Ceníkové štítky k dokladu -> otevře se dialog pro tisk ceníkových štítků podle rozpisu výdejky nebo příjemky

  • Tiskne název zboží, značka a cena na štítky. Nejprve se musí zadat velikost štítků, podle toho kolik je jich na archu A4. Je možné také zadat, od kterého štítku se začne tisknout.

  • Štítky s čárovými kódy se tisknou v počtech, kolikrát je daná značka zboží v příslušné příjemce nebo výdejce.

Zakázky

Agenda Zakázky -> Tisk -> Ceníkové štítky k zakázce

Vybere se zboží, z rozpisu zakázky, pro které se budou tisknout štítky.

Typy štítků:

Určí se, od kterého štítku bude probíhat tisk.

Tisk vlastních čárových kódů

Honí lištové menu Číselníky ceník -> Tisk čárových kódů

Umožňuje tisk vlastních čárových kódů (formát EAN 128). Například pro jednorázový tisk speciálních kódů.

V poli pro čárové kódy, které se budou tisknout na F1 nabídka kódů z tohoto číselníku.


© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2024 • Poslední úprava: 08.02.2023
Nahlásit potíže s kapitolou