Souvztažnosti zaúčtuj CTRL+ O

Používání souvztažností tj. používání předepsaných účetních případů není povinné. Pro účtování často se opakujících případů je možno připravit číselník Souvztažnosti, a z tohoto souboru později kopírovat souvztažnosti do účetního deníku. Přitom je možno doplnit konkrétní datum, číslo dokladu... Jedna souvztažnost může obsahovat i více řádků.

Den, který se automaticky nabízí v souvztažnosti se řídí podle období. Jestliže je na hlavní obrazovce správné pracovní období - vyplní se automaticky aktuální datum. Jestliže na hlavní obrazovce není správné pracovní období - vyplní se poslední den nastaveného pracovního období.

Souvztažnosti je možné použít např. pro lineární odpisy, časové rozlišení leasingu apod.

Horní lištové menu Vkládání -> Souvztažnost zaúčtuj nebo CTRL + O v Účetním deníku

Otevře se formulář:

Souvztažnosti se zaúčtují pouze do aktuálního měsíce. Položky, které nejsou vyplněny ve formuláři budou načteny ze souvztažnosti. Položky, které se nevyplní v tomto formuláři se načtou ze souvztažnosti. Souvztažnosti se definují v číselníku Souvztažnosti. Může se také použít činnost z účetního deníku - Založ souvztažnost podle aktuálního dokladu.

S číselníkem souvztažností souvisí číselník textů souvztažností, kde je možné připravit pro zadané souvztažnosti jejich vlastní název, podle kterého se potom souvztažnost vybírá.

- klávesa PageDown přepne do spodní tabulky rozepsaných souvztažností

- klávesa PageDown přepne do horní tabulky seznamu souvztažností

Klávesa ALT+D - přepne na položku den.

Tlačítko - činnost, kterou je možné nastavit , které sloupce se budou v tabulce zobrazovat a jejich pořadí - Zobrazení tabulky

Tlačítko - umožní uložit velikost okna zvolenou uživatelem.

Tlačítko - možnost hromadně nahradit část textu v celém dokladu před zaúčtováním souvztažností. Např. zaúčtování mezd měsíc 01/2013 nahradit za 02/2013

Je možné také použít i obdobné činnosti z menu Vkládání - Zaúčtuj fakturu - souvztažnost, Zaúčtuj doklad - souvztažnost

Související témata

Zobrazení tabulky | Souvztažnosti | Menu Vkládání | Založ souvztažnost podle aktuálního dokladu | Zaúčtuj fakturu - souvztažnost Ctrl+N | Zaúčtuj doklad - souvztažnost Ctrl+M | Menu Hledej | Tisk účetního deníku | Menu Kontroly |

© Ing. Zdeněk Krejčí Com-Sys Software, 1990-2021 • Poslední úprava: 07.07.2021
Nahlásit potíže s kapitolou